Masz pytanie? Dzwoń:        32 222-60-57 wew. 106; 101

PROEKO - WATS jako odpowiedzialna społecznie firma przyjazna środowisku

Kwiecień 30, 2020

Założona w 1982 roku firma WATS już od ponad 30 lat zajmuje się produkcją aerozoli. Doświadczenie oraz ciągły rozwój technologii napełniania puszek aerozolowych pozwoliło nie tylko na wypracowanie standardów produkcyjnych na najwyższym dostępnym poziomie czy rozbudowę oferty usługowej, która jest w stanie sprostać zróżnicowanym wymaganiom klientów i dostosować ją do ich oczekiwań. Istotne jest również to, że WATS nie zapomina o środowisku naturalnym i podejmuje liczne działania ekologiczne we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania.

Polityka proekologiczna naszej firmy nie ogranicza się jedynie do wdrożenia nowoczesnej, w pełni bezpiecznej dla środowiska technologii Bag-On-Valve, wykorzystującej do dozowania produktu jedynie czyste, sprężone powietrze. Znajduje ona również odzwierciedlenie w prostych, codziennych czynnościach, odbywających się we wszystkich działach firmy: w produkcji, sprzedaży oraz biurze. Jako firma dążymy także do ciągłego realizowania działań z zakresu edukacji, dzięki czemu możemy zwiększać świadomość ekologiczną naszych pracowników, klientów oraz dostawców.

Biuro w pełni przyjazne środowisku

Wbrew pozorom to właśnie w biurze mogliśmy wprowadzić najwięcej rozwiązań, które będą miały wieloaspektowy, korzystny wpływ na środowisko przy jednoczesnych niskich nakładach finansowych. W WATS dbamy o stałą edukację ekologiczną swoich pracowników poprzez zwiększanie ekoświadomości i zaangażowanie społeczne. Nawet przy  podejmowaniu najbardziej podstawowych decyzji takich jak wybór sprzętu biurowego czy materiałów użytkowych, uwzględniamy wszelkie aspekty ekologiczne, np. dążymy do optymalizacji zużycia papieru w biurach czy stosujemy bezpieczne dla środowiska środki czystości. Ważnym aspektem jest również segregacja śmieci, w tym utylizacja opadów biurowych takich jak tonery czy zużyte elektrośmieci. Firma WATS jest przykładem przedsiębiorstwa świadomego ekologicznie, a co najważniejsze – wdrażanie zmian zaczynamy od siebie. Wiąże się to m.in. z redukcją śladu węglowego poprzez ograniczenie zużycie energii (np. zastosowanie energooszczędnych źródeł światła) i wody (w tym pozyskiwanie wody opadowej do celów sanitarnych).

Ekologiczna produkcja

Na ekologię wpływ może mieć niemal wszystko – od projektowania procesów aż po magazynowanie i transport. W naszym przypadku najważniejszym etapem pozostaje jednak optymalna, zrównoważona produkcja aerozoli. Z tego też powodu eliminujemy szkodliwe składniki i odpady poprzez zastosowanie wyłącznie ekocertyfikowanych surowców oraz regularne czyszczenie urządzeń i maszyn produkcyjnych w certyfikowanych myjniach. Podobnie jak w biurach, korzystamy z energooszczędnych urządzeń, ale staramy się również zaangażować do naszych działań zasoby odnawialne. Maksymalne wykorzystujemy naturalne źródła światła, dbamy o odpowiednią termomodernizację budynków, aby ograniczyć utratę ciepła, ale także zakładamy panele fotowoltaiczne, pozyskując energię elektryczną i cieplną z promieni słonecznych. Również i w tym sektorze przywiązujemy niezwykle dużą wagę do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, jak również do stosowania tworzyw, które będą łatwiejsze do dalszej segregacji i recyklingu (m.in. rezygnacja z foliowych wypełniaczy, pakowanie w kartony i biodegradowalne torby).

Troska o zielone otoczenie

Ekologiczne działania WATS nie są jednak skoncentrowane wyłącznie na samej firmie, ale obejmują również jej najbliższe otoczenie. Redukujemy emisję wszystkich niekorzystnych czynników – dźwięków, zapachów, a także zanieczyszczeń wody, gleby oraz powietrza – korzystając z wiedzy współpracującej z nami organizacji proekologicznej. Dbamy również o maksymalizację obszarów czynnych biologicznie na terenie firmy. Propagujemy ekologiczny transport na zewnątrz firmy (m.in. poprzez budowę parkingu rowerowego dla dojeżdżających pracowników), ale zapewniamy również maksymalnie przyjazny środowisku transport wewnętrzny (np. wózki widłowe napędzane gazem).

Wróć