Masz pytanie? Dzwoń:        32 222-60-57 wew. 106; 101

Jakie wymagania prawne muszą spełniać opakowania kosmetyczne?

Grudzień 6, 2021

Kosmetyki, w różnej formie, są stosowane przez nas niemal każdego dnia. Jest to dla nas tak oczywiste, że często nie zastanawiamy się nawet, że opakowania tych produktów muszą spełniać określone standardy, wynikające z prawa zarówno polskiego, jak i europejskiego. Jakie wymagania prawne muszą więc spełniać opakowania kosmetyczne? I na co warto zwrócić szczególną uwagę? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Jakie wymagania muszą spełniać opakowania?

Informacje na temat wymagań stawianych kosmetykom możemy znaleźć w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych. O jakich standardach tam wspomniano? Główną rolę odgrywa odpowiednie skonstruowanie etykiety i zawarcie na niej wszystkich koniecznych informacji. Podstawowe dane to m.in. nazwa firmy, która jest odpowiedzialna za proces produkcji, kraj pochodzenia oraz oczywiście starannie opisany skład. Co ważne, jeśli opakowania danego produktu jest zbyt małe, by zmieścić na nim wszystkie niezbędne informacje, konieczne jest wykorzystanie w tym celu opakowania zbiorczego. 

Inne dane, które muszą się znaleźć na etykiecie to m.in.:

- informacja o nominalnej zawartości, 

- data, do której dany produkt kosmetyczny (przechowywany w odpowiednich warunkach) zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości, 

- szczególne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas stosowania,

- numer partii produktu lub oznaczenia pozwalające na jego identyfikację,

- funkcja produktu kosmetycznego, czyli opis tego, jak powinien być stosowany.

Oczywiście samo oznakowanie nie wystarcza. Wspomniane wyżej rozporządzenie omawia także inne szczegóły wpływające na to, że kosmetyk staje się bezpiecznym, w pełni legalnym produktem, dopuszczonym na dany rynek.  

Oznaczenia składu kosmetyków - co warto wiedzieć?

Bardzo ciekawą kwestią jest wspomniany już skład kosmetyków. Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych, propozycje te muszą być opatrzone szczegółową listą składników. Warto przy tym podkreślić, że ich nazwy muszą pokrywać się z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI), i być poprzedzone wyrazem „składniki” lub „ingredients”. 

Należy przy tym pamiętać, że:

- składniki o stężeniu poniżej 1% mogą zostać wymienione na końcu bez szczególnej kolejności,  

- na liście muszą znaleźć się także kompozycje zapachowe i aromatyczne, określone jako „zapach” lub „aromat” lub jako odpowiedni zamiennik przyjęty w INCI (muszą one zostać wymienione niezależnie od funkcji jaką pełnią w kosmetyku),

- konieczne jest także podanie numerów barwników (w przypadku kosmetyków wielobarwnych dopuszczalne jest dopuszczalne wymienienie wszystkich barwników, po oznaczeniu znakiem graficznym +/-).

Wróć